Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

191 wniosków o dofinansowanie złożono w 3. naborze Interreg Europa Środkowa

25 stycznia 2018 roku o godz. 18:00 zakończył się 3. nabór projektów w programie Interreg Europa Środkowa.

W terminie, za pomocą systemu eMS, złożono 191 wniosków o dofinansowanie.

Liczba otrzymanych wniosków projektowych w podziale na priorytety:

  • 84 projektów w priorytecie 1. Współpraca w zakresie innowacji na rzecz zwiększenia konkurencyjności;
  • 23 projekty w priorytecie 2. Współpraca w zakresie strategii niskoemisyjnych;
  • 69 projektów w priorytecie 3. Współpraca w zakresie zasobów naturalnych i kulturowych na rzecz trwałego wzrostu gospodarczego;
  • 15 projektów w priorytecie 4. Współpraca na rzecz poprawy powiązań transportowych.

Otrzymane wnioski zostaną poddane ocenie. Wybór projektów do wsparcia planowany jest na początek 2019 roku.
Na dofinansowanie projektów przeznaczono 60 milionów euro.

Więcej informacji na stronie programu