Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

44 projekty trzeciego naboru Interreg Europa Środkowa zatwierdzono do wsparcia

Komitet Monitorujący program Interreg Europa Środkowa warunkowo zatwierdził 44 projekty. Bierze w nich udział 52 polskich partnerów z jedenastu regionów. Czterema projektami zarządzają polskie instytucje. 

Zatwierdzone projekty dotyczą m.in.:

- podniesienia kompetencji urzędników obszarów wiejskich o zmniejszonej populacji, w zakresie zintegrowania młodych ludzi spoza UE;
- wykorzystania kapitału prywatnego w celu integracji rynkowej grup niepełnosprawnych;  
- wprowadzenia innowacji w życie seniorów i w opiekę nad nimi;
- stworzenia systemu wsparcia biznesu dla włączenia społecznego grup wykluczonych;
- powiększania obszaru zieleni miejskiej odpornej na klimat w miastach;
- zasilania warstwy wodonośnej jako odpowiedź na zmiany klimatu; 
- promocji kultury oczyszczania wody oraz niekonwencjonalnych sposoby jej wykorzystania;  
- pobudzania kreatywnej przedsiębiorczości nawiązującej do dziedzictwa kulturowego;
- pilotowania nowych rozwiązań transportowych współtworzonych z młodzieżą z obszarów wiejskich.

25 stycznia 2019 Wspólny Sekretariat wyśle partnerom wiodącym zatwierdzonych projektów oficjalną informację wraz z listą warunków, które należy spełnić przed podpisaniem umowy.

Oczekuje się, że projekty rozpoczną się w marcu lub w kwietniu.

Pełna lista zatwierdzonych projektów zamieszczona jest na stronie programu.