Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Interreg Europa Środkowa - nowe publikacje

Grafika do wiadomości o nowych publikacjach

Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem przygotowanym na zlecenie programu Interreg Europa Środkowa przez Wiedeński Instytut Międzynarodowych Studiów Ekonomicznych (WIIW). Studium zatytułowane "Socio-economic challenges, potentials and impacts of transnational cooperation in central Europe" skupia się na wyzwaniach i potencjale dla współpracy transnarodowej na obszarze Europy Środkowej. Zebrane w nim dane i argumenty mają szczególne znaczenie w kontekście przygotowywania programów Interreg na okres 2021-2027. 

Dostępne są trzy warianty opracowania :

Zachęcamy również do obejrzenia wystąpienia Luki Ferraresego - kierownika Wspólnego Sekretariatu Interreg Europa Środkowa na sesji "Why #cooperationiscentral at the heart of Europe", które wygłosił 9 października 2018 r., podczas Europejskiego Tygodnia Miast i Regionów w Brukseli.

Zachęcamy też do zapoznania się z newsletterem Programu, informującym o aktualnych publikacjach.