Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Konsultacje rynkowe w projekcie PPI2Innovate – Interreg Europa Środkowa

Projekt PPI2Innovate

Projekt "Budowanie potencjału w celu zwiększenia wykorzystania zamówień publicznych na innowacyjne rozwiązania w Europie Środkowej" o akronimie PPI2Innovate, współfinansowany jest z programu Interreg Europa Środkowa. Jego celem jest utworzenie trwałej sieci Centrów Kompetencji Zamówień Publicznych na Innowacyjne Rozwiązania (PPI) w Europie Środkowej w celu zwiększenia korzystania z procedury PPI wśród zamawiających instytucji publicznych. Węgierski lider projektu (Közép-dunánt úli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft.) zgromadził partnerów z dużym doświadczeniem w dziedzinie PPI i PCP (zamówieniach przedkomercyjnych), 6 organizacji, które utworzą Centrum Kompetencji oraz 4 zamawiających. Lublin pełni w projekcie podwójną rolę. Z jednej strony jest partnerem przekazującym swoją wiedzę jako publiczny zamawiający, z drugiej strony przeprowadzi pilotażowe zamówienie publiczne na innowacyjne rozwiązania PPI. Ponadto w Lublinie odbyła się międzynarodowa wizyta studyjna, w trakcie której oceniono stan przygotowania wszystkich pilotażowych zamówień publicznych na innowacyjne rozwiązania realizowane w projekcie.

PPI2

Konsultacje Rynkowe

Gmina Lublin przeprowadza konsultacje rynkowe w zakresie możliwości realizacji przedsięwzięcia polegającego na zaprojektowaniu innowacyjnych rozwiązań w zakresie doświetlenia Amfiteatru w Parku Jana Pawła II na Czubach w Lublinie. Lublin szuka inteligentnych i  innowacyjnych  rozwiązań,  które  pozwolą  ograniczać  koszty, redukować  odpady  i  zwiększać  produktywność gminnej infrastruktury. Eksperci  oświetleniowi  pracujący nad koncepcją smart city wskazali  kolejne  trzy  ważne  cechy,  jakie  powinna mieć  nowoczesna gmina. Po  pierwsze,  powinna  z  łatwością  adaptować  się  do  nowych  potrzeb  mieszkańców. Po drugie, zapewniać  im  poczucie wspólnoty, bez względu na wiek płeć czy pochodzenie. I po trzecie – miasta XXI wieku powinny być unikalne i mieć swój własny „charakter”. Kierując się powyższym, Gmina Lublin zainteresowana jest wyborem potencjalnego projektanta, udostępniając  memorandum informacyjne oraz formularz ankiety w celu poznania Państwa stanowiska. Konsultacje rynkowe przeprowadzane będą w formie spotkań organizowanych w Urzędzie Miasta Lublin. Miasto prosi o wypełnienie ankiety i odesłanie do 20 kwietnia 2018 r. Dokumenty umożliwiające pełne zapoznanie się z projektem oraz dane kontaktowe i terminy opublikowane zostały na stronie internetowej Urzędu Miasta Lublin.

logo_ppi2

CE659