Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Nabory Interreg: wsparcie polskich instytucji w poszukiwaniu partnerów

Instytucje publiczne i prywatne, między innymi z Polski, obecnie mogą ubiegać się o środki w programach Interreg Europa Środkowa oraz Interreg Region Morza Bałtyckiego.

Nabór wniosków w programie Interreg Europa Środkowa potrwa do 25 stycznia 2018 r. Nabór wniosków w programie Interreg Region Morza Bałtyckiego zakończy się 9 kwietnia 2018 r. Wyżej wymienione nabory  mogą stanowić ostatnią szansę na uzyskanie wsparcia z tych programów w latach 2014-2020.

Aby wesprzeć krajowe instytucje w poszukiwaniu zagranicznych partnerów do współpracy w ramach projektów opracowaliśmy formularze, w których polska instytucja może przedstawić własną ofertę współpracy. Dystrybucją polskich ofert zajmie się Krajowy Punkt Kontaktowy programów (Ministerstwo Rozwoju).

Zapraszamy do skorzystania z formularzy: Interreg Region Morza Bałtyckiego (DOCX 197 KB), Interreg Europa Środkowa (DOCX 1 MB).

  • Transnarodowe programy Interreg Europa Środkowa oraz Interreg Region Morza Bałtyckiego są dostępne dla instytucji publicznych i prywatnych z całej Polski (warunek: osobowość prawna).
  • O dofinansowanie mogą się ubiegać władze i instytucje centralne, władze regionów, miast, gmin i powiatów, uczelnie państwowe i prywatne, jednostki B+R, instytuty, agencje i parki rozwoju, fundacje, centra doradztwa rolniczego, parki krajobrazowe, porty lotnicze, regionalne biura planowania przestrzennego, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa i inne instytucje (warunek: osobowość prawna).
  • Tematyka programów obejmuje szeroko pojętą innowacyjność (w tym m.in. społeczną, sektor kreatywny), gospodarowanie zasobami naturalnymi i kulturowymi, transport, strategie niskoemisyjne.
  • Oba programy umożliwiają działania pilotażowe.
  • Polscy partnerzy publiczni i prywatni mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości do 85% poniesionych wydatków kwalifikowalnych.
  • Dzięki projektom partnerzy finansują m.in. personel i usługi świadczone przez ekspertów i firmy zewnętrzne.

Informacje o programach są dostępne w języku polskim w serwisie Europejskiej Współpracy Terytorialnej:

  • Interreg Region Morza Bałtyckiego
  • Interreg Europa Środkowa
  • Krajowy Punkt Kontaktowy programów: Ministerstwo Rozwoju, Departament Współpracy Terytorialnej, Wydział Współpracy Transnarodowej i Międzyregionalnej, osoba do kontaktu: dr Monika Strojecka-Gevorgyan, e-mail: Monika.Strojecka-Gevorgyan@mr.gov.pl, tel. 32 253 90 08