Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Projekt TOGETHER dla ograniczenia zużycia energii

logo Projektu TOGETHER

 

Celem projektu TOGETHER, dofinansowanego z Programu Interreg Europa Środkowa, jest rozpowszechnienie koncepcji zintegrowanego zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej oraz wypracowanie narzędzi ułatwiających łączenie różnych środków efektywności energetycznej w celu maksymalizacji uzyskanych oszczędności. W projekcie współpracują partnerzy z Czech, Włoch, Węgier, Słowacji, Chorwacji, Słowenii i Polski. Polskim partnerem w projekcie jest Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”.

W ramach projektu zaplanowano szereg działań, które mają pomóc samorządom lokalnym z Europy Środkowo-Wschodniej w zaplanowaniu optymalnej ścieżki redukcji zużycia energii w różnych typach budynków użyteczności publicznej. Obejmie ona różne rodzaje proenergetycznych rozwiązań, by w maksymalnym stopniu angażować użytkowników budynków. Wybrane rozwiązania zostaną przetestowane w ponad 100 budynkach pilotażowych, w tym 9 budynkach z Polski.

Praktyczne porady dla użytkowników budynków w celu zwiększenia efektywności energetycznej

Film w języku angielskim o projekcie TOGETHER

TOGETHER - Introductory video

Biblioteka TOGETHER (w języku angielskim) gromadzi przydatne zasoby dotyczące efektywności energetycznej w budynkach publicznych. Znajdziesz tutaj wiele ciekawych przewodników, prezentacji, narzędzi on-line i studiów przypadku, które pomogą ulepszyć charakterystykę energetyczną budynku (budynków) oraz zaangażować zarządców budynków i użytkowników w działania związane z oszczędzaniem energii.

Informacje w języku polskim o działaniach w projekcie TOGETHER można znaleźć na stronie Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités”.

plakat Projektu TOGETHER