Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Projekty Interreg Europa Środkowa na COP24 w Katowicach

Szczyty klimatyczne ONZ, czyli tzw. COP (Conference of the Parties) to globalne konferencje, podczas których negocjowane są działania na rzecz polityki klimatycznej. Cykl towarzyszących sesji tematycznych w Katowicach był okazją do zaprezentowania szans, które stwarzają projekty transnarodowe realizowane w ramach INTERREG.

Anna Sowiżdżał z AGH z banerem projektu GeoPLASMA-CE

13 grudnia 2018 r. podczas sesji pn. „Geothermal Energy in Poland – perspective of use in low-emission heating for climate change mitigation and sustainable development” dr Anna Sowiżdżał z Akademii Górniczo-Hutniczej, w swojej prezentacji na temat zasobów geotermalnych w Polsce poinformowała o projekcie GeoPlasma-CE (pełna nazwa w języku polskim: "Opracowanie zasad planowania, strategii wykorzystania oraz metod oceny i wykonywania map potencjału płytkiej geotermii w Europie Środkowej").

Anna Sowiżdżał z AGH podczas prezentacji nt. geotermalnych źródeł energii w Polsce

Prezentacja dr Anny Sowiżdżał (PDF 3 MB)

8 grudnia 2018 r. podczas sesji organizowanej przez Interact pn. „Interreg contributions to climate change adaptation” dr Anna Starzewska-Sikorska opowiedziała o dwóch projektach zarządzanych przez Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych: CIRCUSE (pełna nazwa w j. polskim „Zarządzanie cyklicznym wykorzystywaniem terenów”), realizowanym w perspektywie 2007-2013 i obecnie wdrażanym projekcie LUMAT (pełna nazwa w języku polskim „Wdrażanie zintegrowanego zarządzania środowiskiem w funkcjonalnych obszarach miejskich”).

Na tej samej sesji Monika Strojecka-Gevorgyan z Departamentu Współpracy Terytorialnej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju opowiedziała o ofercie programów Interreg dla międzynarodowych projektów nawiązujących do zmiany klimatu. Przykładami takich projektów są: FramWat (pełna nazwa w języku polskim „Poprawa bilansu wodnego i łagodzenia zanieczyszczenia biogenami poprzez zastosowanie metod małej retencji”) zarządzanego przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego oraz projekt CE-HEAT (pełna nazwa w języku polskim „Kompleksowy model wykorzystania ciepła odpadowego w regionach Europy Środkowej”), którego polskim partnerem jest Poltegor Instytut - Instytut Górnictwa Odkrywkowego we Wrocławiu. 

Prezentacja dr Anny Starzewskiej-Sikorskiej (PDF 2 MB)

Anna Starzewska-Sikorska podczas prezentowania projektów CIRCUSE i LUMAT

Sprawozdanie z sesji „Interreg contributions to climate change adaptation” (PDF 270 KB)

 

od lewej: Nebojsa Nikolic, Monika Strojecka-Gevorgyan, Rolf Johnsen, Anna Starzewska-Sikorska, Manuel Gonzalez