Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Centrum Kreatywności Nowa Praga – projekt Forget Heritage

W większości miast europejskich znajdują się puste budynki wpisane do rejestru zabytków o interesującej historii architektonicznej i społecznej. Często są opuszczone, zaniedbane i burzą estetykę okolicznych przestrzeni miejskich. Mając to na uwadze 9 miast europejskich postanowiło wspólnie przyjrzeć się problemowi zaniedbania dziedzictwa kulturowego Europy Środkowej i znaleźć modelowe rozwiązanie na adaptację pustych przestrzeni pod działania związane z rozwojem sektora kultury i przemysłów kreatywnych. „Nowe idee potrzebują starych budynków” – hasło stworzone przez Jane Jacobs było motywem przewodnim partnerstwa.

W projekcie Forget Heritage przeprowadzono działania pilotażowe w wybranych obiektach historycznych znajdujących się w miastach partnerskich. Miasto Stołeczne Warszawa wypracowało model zarządzania inwestycją Centrum Kreatywności Nowa Praga ( ul. Targowa 80A i Inżynierska 3). Na początku 2019 r. Miasto Stołeczne Warszawa powierzyło działania pilotażowe pn. Innowacje w dzielnicy Praga Północ - Centrum Kreatywności Nowa Praga Fundacji Zmiana.

Forget Heritage

W ramach spotkań i warsztatów Fundacja testowała działania, które będą kontynuowane w przyszłym Centrum, a także informowała zainteresowanych o funkcjonalności nowego centrum. Fundacja Zmiana opracowała wytyczne do modelu zarządzania Centrum Kreatywności Nowa Praga, trzyletni plan działań, markę miejsca oraz strategię komunikacji.

Zachęcamy do zapoznania się ze strategią zarządzania dziedzictwem kulturowym za pośrednictwem sektora kultury i sektora kreatywnego Więcej informacji: www.forgetheritage.eu

 

logo programu Forget Heritage

O projekcie

Forget Heritage realizowany był w latach 2016-2019. Projekt uzyskał wsparcie finansowe ze środków programu Interreg Europa Środkowa 2014-2020. Głównym celem projektu była promocja współpracy miast Europy Środkowej w ramach identyfikacji innowacyjnych, zrównoważonych i powtarzalnych modeli współpracy publiczno-prywatnej w prowadzeniu i ochronie zabytków poprzez wzmacnianie sektora kulturowego i kreatywnego.

Partnerzy projektu 

  • Municipality of Genoa (IT) – lider projektu
  • Institute for Economic Research (SI)
  • Regional Development Agency of the Ljubljana Urban Region (SI)
  • City of Nuremberg (DE)
  • Miasto Bydgoszcz (PL)
  • Cultural Innovation Competence Centre Association (HU)
  • City of Rijeka (HR)
  • Statutory City of Usti Nad Labem (CZ)
  • Lombardy Region (IT)
  • Miasto Stołeczne Warszawa (PL)

Całkowity budżet projektu 2 470 570, 45 EUR, dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2 048 805,40 EUR.

ilustracja projektu Forget Heritage

Fot. Laura Iozzi