Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Ekologiczne opakowania – projekt BIOCOMPACK-CE

 tektura ilustrujaca przedmiot zainteresowania projektu BIOCOMPACK_CE

Papier i tektura w 2013 r. stanowiły 41% odpadów pochodzących z opakowań wytwarzanych w UE-28 (około 32,2 mln ton). Mikroplastik w materiałach wtórnych z makulatury a także w kompoście stał się poważnym problemem. Sposób pakowania można zmienić wprowadzając materiały ulegające biodegradacji. Zespół realizujący projekt BIOCOMPACK-CE konsultuje z firmami zmianę sposobu pakowania towarów na stosowanie bardziej ekologicznych biopolimerów. W celu dzielenia się wiedzą powstaje platforma cyfrową „Paper-Bio Pack”, na której zamieszczone będą m.in. wyniki badań i wnioski dotyczące ekologicznych opakowań.  

Gospodarka o obiegu zamkniętym to podejście minimalizujące wykorzystanie zasobów. Ma na celu m.in. ponowne wprowadzenie do systemu produkcyjnego tego, co ogólnie uważamy za odpad. Świat opakowań jest jednym z głównych wyzwań w tym zakresie. Rosnące zastosowanie wielu materiałów, w tym tworzyw sztucznych, poprawia bezpieczeństwo i konserwację produktów, ale powoduje również poważne problemy w zakresie odzysku i recyklingu. Dlatego też potrzebne są strategie projektowania i zbierania opakowań wielomateriałowych, aby przezwyciężyć ich negatywne skutki dla środowiska. Materiały pochodzenia biologicznego ulegające biodegradacji mogą przyczynić się do poprawy gospodarki o obiegu zamkniętym i pomóc w stawianiu czoła gospodarczym i środowiskowym wyzwaniom przyszłości.

przykłady opakowań

Grupa firm, naukowców i działaczy ekologicznych połączyła siły, aby wykorzystać ten potencjał. Pracują razem, aby radykalnie zmienić sposób pakowania. W ramach projektu BIOCOMPACK-CE rozpoczęli od analizy możliwości wprowadzenia nowych materiałów na bazie makulatury i bioplastików. Partnerzy ocenili wydajność, jakość, niezawodność tych biopolimerów oraz ich zgodność z kryteriami zrównoważonego rozwoju. Poddali analizie przepisy dotyczące opakowań i ich certyfikacji. Przygotowują platformę cyfrową „Paper-Bio Pack”, na której oferowane będą ustalenia i wnioski dotyczące wprowadzania biodegradowalnych materiałów opakowaniowych. Udostępniona zostanie wiedza o materiałach, ustawodawstwo, zasady certyfikacji i dostosowanie oferty do potrzeb. Projekt zorganizował również wydarzenia wspierające biznes i szkolenia, aby pomóc firmom w odkryciu możliwości biznesowych związanych ze światem nowych materiałów – zainteresowanie znacznie przekroczyło oczekiwania. 

O projekcie

W projekcie BIOCOMPACK-CE (polska nazwa projektu: Rozwój i umacnianie międzysektorowych połączeń między podmiotami innowacyjnych systemów zrównoważanych biokompozytowych opakowań w gospodarce o obiegu zamkniętym Europy Środkowej) bierze udział 10 partnerów z sześciu państw. Projekt zarządzany przez Słoweński Narodowy Instytut Chemii uzyskał dofinansowanie z programu Interreg Europa Środkowa. Polscy partnerzy projektu to Polska Izba Odzysku i Recyklingu Opakowań oraz Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych.

logo projektu BIOCOMPACK-CE

 

Ulotka projektu BIOCOMPACK-CE