Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Innowacje społeczne dzięki branży kreatywnej - zbiór praktyk projektu InduCCI

warsztat ilustrujący projekt InduCCI

W ramach projektu InduCCI powstał zbiór dobrych praktyk stworzony przez partnerów projektowych na podstawie swoich doświadczeń lub doświadczeń instytucji lokalnych działających w zakresie branży kreatywnej i branży kultury (CCI). W zbiorze znajdziemy przykłady wydarzeń, warsztatów i projektów kreatywnych realizowanych w postindustrialnych regionach Europy Środkowej. Przedstawione przykłady dotyczą przede wszystkim wpływu branży kreatywnej na rozwój społeczny regionów, w których przeszłości dominowały różne gałęzie tradycyjnego przemysłu. Znajdziemy przykłady hackathonów, open labów, akceleratorów technologicznych, warsztatów, wystaw czy innych formatów, dzięki którym społeczeństwa regionów przemysłowych przechodzą kreatywną transformację.

Zapraszamy do czerpania inspiracji!

logo projektu InduCCI

O projekcie

Projekt InduCCI (polska nazwa: Przemysły kreatywne i przemysły kultury w tradycyjnych regionach przemysłowych jako motory transformacji gospodarczej i społecznej) wspiera przemysły kreatywne i przemysły kultury (CCI) jako kluczowe siły transformujące gospodarkę i społeczeństwo w nie-metropolitalnych regionach przemysłowych. Wpływanie na ramy strategiczne: strategia rozwoju CCI jest trudnym tematem ze względu na nowość samego sektora jak i jego niedookreślone cechy. InduCCI chce opracować nowe lub ulepszyć istniejące polityki przy wsparciu i wkładzie sieci interesariuszy. InduCCI chce promować CCI jako gałąź gospodarczą oraz jako zewnętrzne źródło innowacji w przemyśle.

InduCCI ma na celu: przyciąganie CCI do regionów przemysłowych; otwarcie administracji publicznej na konkretne potrzeby CCI; łączenie tradycyjnych gałęzi przemysłu z CCI; generowanie dodatkowych ofert w życiu kulturalnym i większej adaptacji ogółu społeczeństwa do zachodzących transformacji Projekt InduCCI uzyskał dofinansowanie z programu Interreg Europa Środkowa i zakończy się w grudniu 2021 roku. 

Partnerstwo

InduCCI jest prowadzony przez 8 partnerów z regionów przemysłowych:

  • Economic Development Corporation Chemnitz (Administrative district Chemnitz, Niemcy) – partner wiodący
  • Regional Association for Cultural and Creative Industries Saxony e.V. (Niemcy)
  • Creative Region Linz & Upper Austria (Austria)
  • Microregion Sokolov-East (Northwestern Bohemia, Czechy)
  • Agencja Rozwoju Regionalnego SA z Bielska-Białej (Polska)
  • Padova Chamber of Commerce, Industry, Crafts and Agriculture (Veneto, Włochy)
  • Business support centre, Kranj (Gorenjska, Słowenia)
  • STEBO Competence Centre for Community Development (province of Limburg, Belgia)

Agencja Rozwoju Regionalnego SA z Bielska-Białej (ARRSA) poprzez udział w projekcie InduCCI jest konsultantem miasta i regionu w zakresie rozwoju CCI. Projekt ma za zadanie rozwinięcie sektora oraz stworzenie rekomendacji dla miasta dotyczących tego, jak go wzmocnić. ARRSA wnosi do partnerstwa wyjątkowe doświadczenia: dobrze rozwiniętą współpracę międzysektorową, szeroką gamę kontaktów lokalnych, krajowych i międzynarodowych (np. platforma EC Industry 4.0), a także przykład FabLab jako łącznika między starymi i nowymi przemysłami. Główną korzyścią udziału w projekcie dla regionu będzie zbadanie dobrych praktyk w zakresie rozwoju CCI i poznanie know-how w tworzeniu ram polityki dla tych sektorów.

W ramach InduCCI ARRSA przeprowadzi również dwa działania pilotażowe:

  • Wspieranie współpracy między CCI a firmami z innych sektorów: „Hackathon przemysłowy": testowanie zdolności CCI do radzenia sobie z wyzwaniami przemysłowymi; warsztaty nastawione na wyniki, w których firmy przemysłowe stawiają czoła wyzwaniom CCI i CCI opracowują rozwiązania.
  • Upodmiotowienie społeczeństwa przemysłowego poprzez CCI: „Youngster FabLab": seria warsztatów dla uczniów i studentów, pobudzających ich kreatywność i podnoszących ich kwalifikacje. Testowany jako oferta poza programami nauczania.