Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Innowacje społeczne w projekcie IN SITU

Na zdjęciu spotkanie dotyczące projektu Międzypokoleniowy program wspierania innowacji społecznych (IN SITU)

fot. Tomasz Żak / UMWS

17 września 2019 roku w Śląskim Urzędzie Marszałkowskim odbyło się pierwsze spotkanie dotyczące projektu "Międzypokoleniowy program wspierania innowacji społecznych (IN SITU)", realizowanego w ramach programu Interreg Europa Środkowa. Województwo Śląskie i Akademia WSB są odpowiedzialne za stworzenie i wdrożenie w województwie śląskim strategii rozwoju innowacji społecznych ukierunkowanych na aktywizację zawodową długotrwale bezrobotnych mieszkańców oraz wprowadzenie nowych rozwiązań w regionalnych organizacjach wspierających osoby defaworyzowane. Spotkanie miało na celu przekazanie uczestnikom informacji o kluczowych założeniach projektu oraz możliwościach ewentualnego wsparcia dla samorządów terytorialnych z regionu. 

W szkoleniu udział wzięli m.in. przedstawiciele władz powiatowych i miejskich oraz dyrektorzy jednostek organizacyjnych samorządów z naszego regionu. 

Prezentacje ze spotkania: 
Założenia projektowe (PDF 1005 KB)
Regionalny hub innowacji społecznych oraz innowacje w polityce społecznej (PDF 304 KB)
Aktualna sytuacja na rynku pracy z uwzględnieniem osób należących do grupy docelowej projektu (PDF 1 MB)
System wsparcia rozwoju ekonomii społecznej w województwie śląskim (PDF 616 KB)

W ramach projektu, w każdym z 6 partnerskich regionów (Województwo Śląskie - Polska, Miasto Wiedeń – Austria, Region Veneto – Włochy, Stuttgart – Niemcy, Rijeka – Chorwacja, Maribor - Słowenia) powstaną Regionalne Centra Innowacji Społecznych, których celem jest wieloaspektowe wsparcie długotrwale bezrobotnych mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem osób wchodzących na rynek pracy oraz obywateli w wieku 50+. Uczelnie, regiony oraz podmioty społeczne z Europy Środkowej wypracują międzynarodowy ekosystem innowacji społecznych oparty o założenia przedsiębiorczości społecznej, programy treningowe oraz mentoring. Partnerem wiodącym projektu IN SITU jest Miasto Wiedeń (Vienna Board of Education).

IN_SITU_LOGOS

Informacje o projekcie IN SITU na stronie Województwa Śląskiego.