Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Interreg Europa Środkowa 2021-2027 - platforma dla wnioskodawców (Applicant Community) programu gromadzi już ponad 360 instytucji

platforma dla wnioskodawców (Applicant Community)

Jesienią zostanie otwarty pierwszy nabór projektów w transnarodowym programie Interreg Europa Środkowa 2021-2027. Warto już teraz rozpocząć pracę nad przygotowaniem projektu. Pomaga w tym specjalne narzędzie online - Applicant Community, z  którego mogą korzystać przedstawiciele instytucji zainteresowanych udziałem w projektach. Pozwala ono na zapoznanie się z pomysłami na projekty znalezienie partnerów krajowych i zagranicznych zainteresowanych podobną tematyką działań i umożliwia kontakt z nimi, również w formie wideokonferencji.

Obecnie z tej platformy współpracy korzysta już 361 uczestników. Zamieszczono na niej dotychczas 22 zaproszenia do udziału w projektach.

Zachęcamy do aktywnego korzystania z tego narzędzia!

Prezentacja w języku angielskim o pierwszym naborze projektów i ofercie tematycznej nowego programu  (PDF 1 MB)

Materiały ze spotkania dla polskich instytucji zapowiadającego 1. nabór projektów