Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Interreg Europa Środkowa: działania na rzecz poprawy powietrza w szkołach w projekcie InAirQ

Głównym celem projektu InAirQ dofinansowanego z programu Interreg Europa Środkowa, była poprawa jakości powietrza wewnętrznego (IAQ) w budynkach szkolnych poprzez zintegrowane podejście do rozwiązywania problemów.

Podczas kampanii monitorującej jakość powietrza zbadano 64 budynki szkół podstawowych w 5 krajach. Badanie pozwoliło określić ryzyko zdrowotne związane z zanieczyszczeniem powietrza w pomieszczeniach dla każdego budynku szkolnego za pomocą Indoor Health Index opracowanego w ramach projektu.

Wyniki badań wskazały, że w klasach szkolnych stężenie lotnych związków organicznych (toluen, etylobenzen, ksyleny, monoterpeny– α-pinen z produktów drewnianych lub aromatyzowanych, limonenu ze środków do czyszczenia podłóg) jest wyższe niż na zewnątrz. Podobnie stężenie masowe pyłu PM2,5 było w salach lekcyjnych wyższe niż na zewnątrz i zwykle przekraczało dopuszczalną przez Komisję Europejską średnią wartość roczną (25 g/m3) dla sezonu zimowego. Natomiast nadmierna zawartość CO2 w powietrzu (ponad 1000 ppm) powoduje uczucie duszności i zmęczenia i wpływa negatyw nie na zdolności percepcyjne dzieci i młodzieży.

ilustacja projektu InAirQ

autor: Magdalena SUCHAN

Międzynarodowe konsorcjum projektu opracowało, przetestowało i wdrażało Krajowe Plany Działania – tak, aby zapewnić zestaw środków służących poprawie środowiska wewnętrznego dla pilotażowych szkół i krajowych/regionalnych organów nadzorujących zdrowie. Angażując interesariuszy, projekt połączył różne grupy zainteresowanych (sektor publiczny, edukacyjny i zdrowotny oraz przemysł budowlany). Celem była zharmonizowana polityka zdrowotna, uwzględniająca zanieczyszczenie powietrza zarówno atmosferycznego jak i  tego w pomieszczeniach zamkniętych w sposób, który odzwierciedla rzeczywiste potrzeby zdrowia ludzi i jakości środowiska.

W ramach projektu zostało utworzone Ponadnarodowe Forum Jakości Środowiska, które upowszechniało rezultaty projektu InAirQ i asystowało podmiotom wdrażającym protokoły poprawy jakości powietrza w pomieszczeniach zamkniętych oraz podtrzymywać współpracę z potencjalnymi interesariuszami.

W ramach działań w Polsce regularnie spotykali się członkowie Krajowego Forum Jakości Powietrza, stanowiące ciało doradcze przy działaniach projektowych. Przygotowano i przeprowadzono serię lekcji o jakości powietrza dla dzieci, w szkołach w których prowadzone były badania. Materiały edukacyjne cały czas są dostępne i nauczyciele mogą z nich korzystać podczas zajęć. Przez cały okres realizacji projektu i jeszcze po jego zakończeniu prowadzono działania promujące - zarówno projekt jak i jego rezultaty i materiały merytoryczne.

Polskimi partnerami projektu byli Instytut Medycyny Pracy w Łodzi i Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
Projekt był realizowany od lipca 2016 r. do grudnia 2019 r. 

FB fanpage PL

Informacje o projekcie InAirQ po polsku na stronie Województwa Łódzkiego

ilustacja projektu InAirQ

 autor: Magdalena SUCHAN