Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Interreg Europa Środkowa: Katowice efektywniej walczą ze smogiem dzięki projektowi AWAIR

Katowice – miasto z industrialną przeszłością - od wielu lat zmagają się z problemem zanieczyszczenia powietrza, który dotyczy także sąsiednich miast Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Jednym z działań podejmowanych przez władze miasta w walce ze smogiem był udział, w roli partnera, w zakończonym w lutym br. transnarodowym projekcie AWAIR (ang. Environmental integrated, multilevel knowledge and approaches to counteract critical AIR pollution events, improving vulnerable citizens quality of life in Central Europe Functional Urban Areas), w ramach którego w Katowicach przeprowadzono działania pilotażowe.

W rezultacie, w mieście zamontowano 127 czujników jakości powietrza zewnętrznego. Dane pochodzące z ich pomiarów są dostępne dla mieszkańców na 155 ekranach multimedialnych rozmieszczonych w różnych lokalizacjach na terenie Katowic oraz na dedykowanej stronie internetowej powietrze.katowice.eu

W styczniu br. z sukcesem zakończono także montaż 9 urządzeń analizujących jakość powietrza wewnętrznego w trzech placówkach miejskich: w żłobku miejskim, przedszkolu oraz szkole podstawowej. Dzięki projektowi AWAIR w Katowicach powstał największy w Polsce system monitorujący jakość powietrza zewnętrznego, który należy do miasta. Warto zaznaczyć, że władze miasta włączyły się aktywnie w promocję projektu i jego efektów w regionie, co doprowadziło do zawarcia „Porozumienia o współpracy” m.in. z sąsiednim Mikołowem, Siemianowicami Śląskimi czy też Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zwieńczeniem projektu był udział przedstawicieli miasta w międzynarodowej konferencji, która odbyła się w formule zdalnej 25 lutego br. z udziałem pozostałych partnerów. Jej przebieg został zarejestrowany oraz opublikowany przez organizatorów na stronie projektu.

Więcej informacji w ulotce projektu w języku polskim (PDF). 

O projekcie

Projekt AWAIR (pełna polska nazwa: Zintegrowana, wielopoziomowa wiedza i podejście w celu przeciwdziałania krytycznym zjawiskom związanym z zanieczyszczeniem powietrza, poprawa jakości życia obywateli w Miejskich Obszarach Funkcjonalnych w Europie Środkowej) koncentrował się na problematyce zanieczyszczenia powietrza i jego oddziaływaniu na stan zdrowia mieszkańców. Celem AWAIR było zwiększenie wiedzy oraz świadomości dot. jakości powietrza, a także wypracowanie rozwiązań organizacyjnych, technicznych i systemowych, które pozwolą w bardziej efektywny sposób przeciwdziałać zanieczyszczeniu oraz działać w razie jego wystąpienia. Projekt AWAIR był prowadzony od 1 września 2017 r. do 28 lutego br. przy uczestnictwie siedmiu partnerów głównych z Niemiec, Węgier, Włoch i Polski oraz 4 partnerów stowarzyszonych z Włoch i Polski. Liderem projektu była Regionalna Agencja Zapobiegania, Środowiska i Energii z regionu Emilia Romagna we Włoszech (Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energiadell'Emilia-Romagna). Polskimi partnerami były miasto Katowice oraz Główny Instytut Górnictwa. Projekt uzyskał dofinansowanie z programu Interreg Europa Środkowa.  

logo projektu AIWAR