Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Interreg Europa Środkowa: Klaster Energii Niemce promuje czyste powietrze i poprawę bezpieczeństwa energetycznego dzięki projektowi ENES-CE

W wyniku współpracy mieszkańców, przedsiębiorców, ekspertów i doradców energetycznych, władz samorządowych szczebla lokalnego i regionalnego, w zakresie planowania energetycznego w październiku 2021 roku w gminie Niemce, w województwie lubelskim, powstał "Klaster Energii Niemce". Celem Klastra jest wspieranie rozwoju lokalnej energetyki rozproszonej, poprawa bezpieczeństwa energetycznego w sposób efektywny ekonomicznie z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju, inwestycje w OZE, a także edukacja ekologiczna.

Klaster rozpoczął działalność od organizacji akcji pilotażowej z ramach projektu ENES-CE, pod nazwą "Każdy mieszkaniec i przedsiębiorca z Gminy Niemce może przyczynić się do czystego powietrza w gminie".

Jej celem było podniesienie świadomości społeczności lokalnej na temat możliwości ograniczenia niskiej emisji w gminie m.in. poprzez inwestycje w OZE i w poprawę EE. oraz poinformowanie o możliwości wyboru systemów powiadamiania o jakości powietrza w przyszłości.

Uczestnicy spotkań zdobyli wiedzę na temat dostępnych programów dedykowanych inwestycjom w OZE oraz na poprawę efektywności energetycznej. Dowiedzieli się również jak zmienić codzienne nawyki w celu zmniejszenia zużycia energii, a tym samym emisji CO2.

Film o projekcie ENES-CE

Klaster Energii Niemce przeprowadził inwentaryzację gruntów w celu zaplanowania inwestycji w fotowoltaikę i energię wiatrową. Gmina Niemce ogłosiła również przetarg na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych w gminie w ramach realizacji projektu „Ekoefektywna Gmina Niemce etap V” współfinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Jest to obecnie jeden z projektów priorytetowych. Dalsze funkcjonowanie Klastra Energii Niemce będzie powiązane z realizacją Planu Gospodarki Niskoemisyjnej zaktualizowanego w ramach projektu ENES-CE.

Klaster będzie również kontynuował działania poświęcone edukacji ekologicznej i ścisłą współpracę z władzami lokalnymi w celu wypracowania lokalnej polityki energetycznej. Będą one bardzo dobrym narzędziem wspierającym w oddolnym procesie planowania energetycznego w budowaniu zaufania i współpracy społeczności lokalnej w realizacji inwestycji w OZE i EE oraz w oszczędzaniu energii.

Rezultaty projektu ENES-CE zostaną zaprezentowane w trakcie dorocznego wydarzenia poświęconego programom Interreg zatytułowanego: Interreg, better together (Interreg, razem lepiej), które odbędzie się w dniach 26-28 października 2022 r. w Brukseli.

Spotkanie będzie transmitowane w internecie.

baner konferenecj "Interreg, better together"