Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Interreg Europa Środkowa: projekt CE-HEAT uczy jak wykorzystać ciepło odpadowe

Projekt CE-HEAT dofinansowany z programu Interreg Europa Środkowa, dzieli się wiedzą na temat wykorzystania ciepła odpadowego na platformie, która zawiera narzędzia, wytyczne i przykłady najlepszych praktyk a także umożliwia użytkownikom wymianę doświadczeń.

ilustracja projektu CE-HEAT

Platforma projektu CE-HEAT oferuje także przewodniki dotyczące podejmowania decyzji inwestycyjnych (w tym kalkulator energii ciepła odpadowego), możliwości finansowania, odpowiednie modele biznesowe, wymagane pozwolenia związane z projektami infrastrukturalnymi dla każdego regionu, przewodniki po polityce oraz wykaz dobrych praktyk dla krajów uczestniczących.

We wszystkich regionach projektu CE-HEAT zostały stworzone i aktywowane cyfrowe katastry ciepła odpadowego, jako narzędzia do poprawy jego wykorzystania.

Kataster ciepła odpadowego dla województwa dolnośląskiego

Konsorcjum projektu opracowało również wspólny kataster ciepła odpadowego, w którym dane wszystkich partnerów zostały połączone na jednej mapie GIS. Niektóre z działań pilotażowych projektu przeszły do wdrożenia systemu wykorzystania ciepła odpadowego. Regionalne plany działania w tym zakresie zostały opracowane dla wszystkich uczestniczących regionów.

Rezultaty projektu podsumowano w opracowaniu Ciepło odpadowe - Darmowa energia, Kompleksowy model wykorzystania ciepła odpadowego w regionach CE  (PDF 2 MB)

Polskim partnerem projektu był POLTEGOR Instytut