Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Interreg Europa Środkowa: projekt DEEPWATER-CE podsumował wyniki działań pilotażowych - zobacz film!

31 marca 2022 r. odbyła się konferencja podsumowująca projekt DEEPWATER-CE „Opracowanie zintegrowanego podejścia we wdrażaniu rozwiązań dotyczących gospodarowania dodatkowym zasilaniem wód podziemnych w celu ułatwienia ochrony zasobów wodnych Europy Środkowej zagrożonych zmianami klimatu i konfliktami użytkowników”.

Partnerzy z Polski, Węgier, Niemiec, Chorwacji i Słowacji przeanalizowali korzyści gospodarcze i środowiskowe płynące z rozwiązań opartych na dodatkowym zasilaniu wód podziemnych, przetestowanych w ramach działań pilotażowych projektu.

Film projektu DEEPWATER-CE

 
Przygotowano mi.in. zestaw narzędzi w postaci poradnika wspierającego podejmowanie decyzji o wyborze lokalizacji pod potencjalny obszar stosujący jedną z sześciu metod dodatkowego zasilania wód podziemnych. Natomiast w 4 obszarach pilotażowych przeprowadzono studium wykonalności MAR (ang. Managed Aquifer Recharge) ze zintegrowanym podejściem środowiskowym.

Przygotowano plan działań na rzecz przyjęcia i rozpowszechnienia rozwiązań MAR w zarządzaniu zasobami wodnymi obejmujący rekomendacje i zalecenia dla włączenia rozwiązań MAR do prawodawstwa w krajach Europy Środkowej. Polskim partnerem w projekcie jest Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi.

 

Strona projektu DEEPWATER-CE

Ulotka projektu w języku polskim