Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Interreg Europa Środkowa: Projekt I-CON Innowacje w sektorze spożywczym dla przedsiębiorców

Innowacje w sektorze spożywczym przynoszą przewagę konkurencyjną - ale firmy muszą najpierw właściwie podejść do kwestii zdrowia, pakowania i bezpieczeństwa. I-CON szkolił firmy z branży spożywczej w celu poprawy ich kompetencji międzysektorowych i łączy je za pomocą narzędzia mapowania Atlas.

ilustracja projektu I-CON

Projekt I-CON postawił sobie za cel zwiększenie kompetencji przedsiębiorców w celu wspierania innowacji gospodarczych i społecznych w regionach Europy Środkowej, w szczególności w Słowenii, na Węgrzech, we Włoszech, w Polsce i na Słowacji. Logika całego projektu objęła dwa główne tematy - Międzynarodowy Program Mentorów Żywności (TFMS) oraz Platforma Crowddesign (CDP). Rozwinięcie ich polegało na badaniu potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw rolno-spożywczych (MŚP), np. identyfikacji braku wiedzy, która pozwoliłaby im usprawnić działalność. 

Do najważniejszych osiągnięć projektu I-CON zalicza się:

  • 18 przeszkolonych moderatorów (facilitatorów) w 3 tematach zidentyfikowanych jako główne potrzeby MŚP (mechatronika, bezpieczeństwo żywności oraz etykietowanie i projektowanie opakowań),
  • opracowane Narzędzie mapowania ATLAS online, które służy jako miejsce kojarzenia dostawców rozwiązań, MŚP z potrzebami, gdzie moderatorzy pomagają zapewnić MŚP odpowiednich międzynarodowych dostawców rozwiązań i/lub nawet próbują znaleźć możliwości finansowania w różnych krajach.

Aby wprowadzić oba tematy w życie, I-CON wdrożył je w projektach pilotażowych.
Podręcznik dobrych praktyk projektu I-CON
Więcej informacji na stronie projektu I-CON

Polskim partnerem w projekcie była Krajowa Izba Gospodarcza Przemysłu Spożywczego i Opakowań