Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Interreg Europa Środkowa: projekt InduCCI organizuje HackBB - Industrial Hackathon!

Już po raz kolejny w ramach festiwalu BBDays4.IT w Bielsku-Białej odbędzie się maraton kodowania! BBDays4.IT to święto branży informatycznej, podczas którego lokalne firmy IT wspólnie z miejskim samorządem, Akademią Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej oraz instytucjami otoczenia biznesu odkrywają potencjał branży IT w regionie!

HackBB_grafika

 

Industrial Hackathon, realizowany w ramach projektu InduCCI, wdrażanego przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. - ma na celu połączenie branży kreatywnej - jaką niewątpliwie jest sektor IT - z przemysłem tradycyjnym, budując jego potencjał w czasach cyfrowej transformacji. Celem hackathonu jest stworzenie projektu/prototypu w odpowiedzi na wyzwanie określone przez organizatorów. Uczestnicy zgrupowani w drużyny będą pracować nad rozwiązaniem wskazanego zadania, tworząc programy i aplikacje. Ideą hackathonu jest stworzenie środowiska sprzyjającego innowacyjnemu wykorzystaniu dostępnej wiedzy i technologii. Powstałe projekty (najczęściej na etapie Proof of Concept) mogą być później rozwijane i mogą stać się innowacyjnym rozwiązaniem rzeczywistych problemów danej firmy. W tym roku wydarzenie będzie mieć charakter stacjonarny – zespoły będą pracować nad projektem przez 24 godziny od 17.00 11 września 2021 do 17.00 12 września 2021. Hackathon odbywać się będzie w budynku L Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, ul. Willowa 2. 

Temat Hackathonu pozostanie tajemnicą aż do jego rozpoczęcia, a podczas oceny brana pod uwagę będzie tylko praca wykonana w czasie jego trwania. 

Jakie są korzyści udziału w Industrial Hackathonie?

  • niepowtarzalna szansa sprawdzenia swoich umiejętności programowania,
  • praca zespołowa,
  • kontakt z ludźmi, których pomysły i doświadczenie mogą być inspiracją,
  • uzupełnienie profilu zawodowego o kolejne wartościowe doświadczenie.

Dla zespołów znajdujących się na podium, przewidziane są atrakcyjne nagrody!

O projekcie

Projekt InduCCI koncentruje się na roli branż kulturowych i kreatywnych (CCI-creative and cultural industries) na rzecz pomocy społecznościom przemysłowym w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Regiony europejskie powinny stać się bardziej otwarte na innowacje, zmiany i przedsiębiorczość. Partnerzy działań pilotażowych koncentrują się na wspieraniu współpracy między CCI a przedsiębiorstwami z innych sektorów, ze szczególnym uwzględnieniem sektora przemysłowego. Cel ten jest realizowany przez testowanie programów edukacyjnych, otwarcie dla publiczności sceny CCI oraz wdrażaniem innowacyjnych i nowoczesnych formatów warsztatowych i networkingowych.