Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Interreg Europa Środkowa: Projekt INNO-WISEs - przedsiębiorstwa społeczne działające np. w turystyce

WISEs (Work Integration Social Enterprises) to przedsiębiorstwa społeczne, które koncentrują się na zatrudnieniu osób najbardziej oddalonych od rynku pracy – zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym. Model pracy tych przedsiębiorstw okazał się skuteczny w UE - pozwala na zatrudnienie, wspierając jednocześnie rozwój społeczny i zawodowy ludzi w perspektywie długoterminowej. Przedsiębiorstwa te mają silny wymiar pedagogiczny pod względem inicjowania programów szkoleniowych i edukacyjnych zaprojektowanych w oparciu o istniejący już potencjał

Polski Partner projektu Inno-WISEs

Polski partner projektu Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka stworzyła wielu osobom możliwość włączenia/powrotu na rynek pracy w obsłudze agroturystyki. Gospodarstwo Ekologiczne prowadzone przez Fundację obsługuje ośrodki wypoczynkowe w Przystani Chudobczyce i w Orzechowie. Stwarza stabilne miejsca pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym. W ramach projektu wypromowano ofertę za pomocą m.in. mediów społecznościowych.

INNO WISEs-BARKA

O projekcie

INNO-WISEs ma silny i wysoko wykwalifikowany wymiar ponadnarodowy, dzięki udziałowi partnerów z pięciu krajów Europy Środkowej (Włoch, Słowenii, Chorwacji, Polski i Belgii), a także dzięki współpracy z kluczowymi podmiotami badawczymi i technologicznymi, grup konsorcjów WISE w krajach Europy Środkowej i europejskiej sieci WISE. Głównym celem projektu INNO-WISEs  było zapewnienie narzędzi zarządczych i technicznych dla WISE za pośrednictwem platformy ICT i programów szkoleniowych, które umożliwią WISE pełne zrozumienie i wykorzystanie technologii wprowadzonych w ich przedsiębiorstwach.

Platforma wymiany wiedzy dla przedsiębiorstw społecznych

Partnerzy projektu stworzyli dla przedsiębiorstw społecznych innowacyjną platformę technologiczną dzielenia się dobrymi praktykami, które poprawią lub rozwiną ich kompetencje technologiczne i zarządcze. Platforma zapewnia dostęp do kluczowych technologii zarówno zarządczych, jak i technicznych (np. wspierających innowacyjne procesy produkcyjne). Dlatego pomaga WISE w opracowywaniu innowacyjnych produktów, usług i procesów związanych z sektorami gospodarki, w których pracują (tj. gospodarka odpadami, recykling i ponowne użycie, zrównoważona turystyka i rolnictwo). Platforma jest tworzona zgodnie z rzeczywistymi potrzebami użytkowników i będzie gospodarzem modułów szkoleniowych Massive Online Open Course (MOOC), udostępniając je użytkownikom.

logo projektu INNO-WISEs