Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Interreg Europa Środkowa: projekt Trans Tritia w ONZ

Projekt Trans Tritia, którego liderem była Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. w Gliwicach, wziął udział w posiedzeniu ONZ w zakresie kreowania polityki transportowej w Europie. W dniach 17–19 lutego 2021 roku w Genewie, w Szwajcarii, odbyło się posiedzenie Komitetu Transportu Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Siedziba ONZ

Tematyka sesji roboczej skupiona była wokół śródlądowego transportu wodnego. Projekt Trans Tritia został zaproszony przez Sekretariat Komisji Gospodarczej na rzecz Europy ONZ do wzięcia udziału w pracach Komitetu. 18 lutego 2021 roku menedżer projektu, Aleksandra Krawucka, przedstawiła członkom Komitetu rezultaty projektu w zakresie transportu towarowego. Zaprezentowane dokumenty, w tym Model Transportu oraz Plany Działania w obszarze dróg wodnych śródlądowych oraz w zakresie intermodalnych terminali, spotkały się z dużym zainteresowaniem i stały się przedmiotem dyskusji. Udział w posiedzeniu potwierdza, iż wypracowane w ramach projektu Trans Tritia rezultaty i dokumenty strategiczne zostały docenione i maja ogromne znaczenie w skali międzynarodowej. Dzięki udziałowi w sesji projekt ma możliwość wpływu na kształtowanie polityki transportowej w Europie.

Logo projektu TRANS TRITIA

Projekt Trans Tritia – Poprawa koordynacji i planowanie transportu towarowego na obszarze projektu TransTritia był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Europa Środkowa. Projekt zakończył się w listopadzie 2020 roku.