Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Interreg Europa Środkowa: rezultaty projektu CitiEnGoV

Projekt CitiEnGov zajmował się efektywnością energetyczną i wykorzystaniem OZE z perspektywy władz publicznych, mając na celu zarówno stworzenie trwałych struktur w administracji dla koordynowania działań i inicjatyw związanych z zagadnieniami energetycznymi, jak i dostarczenie narzędzi operacyjnych.  

Tworzenie jednostek ds. energetyki 

Koncepcja i operacyjne podejście do tworzenia jednostek ds. energetyki i centrum usług energetycznych w jednym punkcie stanowią niezbędny krok również do wspierania modelu opartego na współpracy z interesariuszami.  Dzięki dofinansowaniu otrzymanemu w ramach projektu CitiEnGov w Urzędzie Miasta Bydgoszczy udało się powołać 6-osobowy Zespół ds. Zarządzania Energią, jako unikatowy w Polsce wydział odpowiedzialny za politykę energetyczną miasta i współpracę międzynarodową w tym obszarze. Bydgoszcz udostępniła Kalkulator zużycia energii w gospodarstwach domowych.

Narzędzia operacyjne

Wdrożone programy szkoleniowe przyczyniły się do wzmocnienia instytucjonalnego know-how i stworzenia nowych, bardziej wykwalifikowanych i technicznych stanowisk w zaangażowanych samorządach. W związku z tym przyjęcie łącznie 26 nowych narzędzi energetycznych zapewnia długoterminowe podejście i formalne zobowiązanie na kolejne lata.  

Stworzenie internetowego zestawu narzędzi CitiEnGov jest źródłem informacji i praktycznych rozwiązań umożliwiających transfer dobrych i złych praktyk na obszarze Europy Środkowej i poza nią. Z drugiej strony testowane w projekcie rozwiązania techniczne, od panelu energetycznego (wspomagającego podejmowanie decyzji) po system oświetlenia publicznego, są ważnymi narzędziami, których trwałość wiąże się z dostępnością danych i optymalizacją zasobów ekonomicznych zainteresowanych. Należy również podkreślić, że CitiEnGov zajął się również zaangażowaniem obywateli w poprawę zachowania energetycznego.

Partnerzy realizujący projekt CitiEngovEnergy Cafe

Wizyta partnerów zagranicznych w Bydgoszczy oraz Energy Cafe (punkt informacyjny o OZE i efektywności energetycznej dla mieszkańców przy kawie).
Autorem zdjęć jest pan Robert Sawicki

Działania pilotażowe w projekcie CitiEngov

O projekcie

CitiEnGov był realizowany od czerwca 2016 r. do maja 2019 r. Uzyskał dofinansowanie z programu Interreg Europa Środkowa. Wzięło w nim udział 10 partnerów z siedmiu krajów. Polskimi partnerami w projekcie były miasta Bydgoszcz i Grodzisk Mazowiecki. 

Film z realizacji projektu CitiEnGov w Grodzisku Mazowieckim