Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Interreg Europa Środkowa: spotkanie projektu MAURICE poprawiającego odporność miast i regionów na zmiany klimatu

18-19 kwietnia 2023 r. w Katowicach, w siedzibie Głównego Instytutu Górnictwa - partnera wiodącego projektu MAURICE odbyło się spotkanie inauguracyjne gromadzące partnerów z 6 krajów.

logotyp projektu MAURICE

Projekt MAURICE (pełna nazwa ang. Management of urban water resources in Central Europe facing climate change) odpowiada na potrzebę zwiększenia odporności na ekstremalne zjawiska pogodowe, takie jak susze i powodzie w miastach, z uwzględnieniem wyczerpywania się miejskich zasobów wód gruntowych.

Zarówno spadek poziomu wód gruntowych w długim okresie, jak i nadmierne ilości wody w krótkim czasie stają się zagrożeniami, którym należy pilnie przeciwdziałać. Projekt ma na celu wzmocnienie odporności regionów Europy Środkowej na zmiany klimatu, w aspekcie zarządzania miejskimi zasobami wodnymi poprzez wspólne opracowanie rozwiązań adaptacyjnych.

W pierwszym dniu spotkania po części inauguracyjnej z udziałem Krajowego Punktu Kontaktowego, omówiono cele i zakres pakietów roboczych, w tym działań, które będą realizowane w Nowym Bydzovie (CZ) i Jaworznie. Drugi dzień był poświęcony dyskusji o planowanych w regionach pilotażach, a także omówieniu zasad komunikacji, zarządzania i kwestii finansowych w projekcie. W całym spotkaniu uczestniczyła online Pani Mirjana Dominovic ze Wspólnego Sekretariatu Interreg CENTRAL EUROPE Programme fotografia ze spotkania projektu MAURICE

fotografia ze spotkania projektu MAURICE 2