Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Interreg Europa Środkowa: Wielkopolska poprawia transport publiczny dzięki projektom SubNodes i RegiaMobil

Transnarodowy projekt SubNodes podjął wyzwanie wzmocnienia integracji intermodalnej obszarów podmiejskich z głównymi węzłami kolejowymi TEN-T.

W tym celu wybrane miasta średniej wielkości na tych obszarach miały zostać przekształcone w atrakcyjne intermodalne węzły drugorzędne, które lepiej łączą zaplecze z siecią kolejową TEN-T i oferują pasażerom ciągły łańcuch podróży. Dlawzmocnienia spójności terytorialnej w regionach Europy Środkowej i pomiędzy nimi konieczne jest odpowiednie wsparcie dla drugorzędnych sieci transportowych w takim samym stopniu, jak dla sieci bazowych TEN-T.

Pilotaż zrealizowany w Wągrowcu

W Województwie Wielkopolskim przygotowano i wdrożono dwa narzędzia informatyczne poprawiające warunki funkcjonowania transportu publicznego na obszarach wiejskich: na urządzeniu mobilnym pasażer ma pełną informację na temat dostępnych połączeń, a przewoźnik w uproszczony sposób rozlicza wykonane przewozy. Narzędzia te będą wykorzystywane i rozwijane w kolejnych latach. Dlatego też Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego kontynuuje prace w ramach projektu kapitalizacyjnego RegiaMobil.

Poprawę sytuacji w regionie ilustruje film.

Pilotaż w Wielkopolsce