Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Interreg Europa Środkowa: wzmacnianie sektorów kreatywnych dzięki platformie internetowej projektu SACHE

Pełna polska nazwa transnarodowego projektu SACHE to "Inteligentne akceleratory przedsiębiorczości związanej z dziedzictwem kulturowym". Celem podjęcia międzynarodowych działań było wzmocnienie współpracy sektorów kreatywnych oraz roli instytucji kultury.

Jego osiągnięciu służyło opracowanie i dostarczenie zintegrowanych strategii rozwoju lokalnego opartych na narzędziach i podejściach, które mają wzmocnić kreatywną przedsiębiorczość w ramach i wokół dziedzictwa kulturowego.platforma internetowa projektu SACHE

Platforma internetowa projektu SACHE gromadzi ważne produkty i rezultaty projektu, istotne dla różnych grup docelowych w ramach partnerstwa i poza nim. Można na niej znaleźć dokumenty dotyczące następujących tematów:


PORTFOLIO SERWISOWE: zbiory narzędzi i metodologii, które mogą wspierać praktyczne wdrażanie relacji biznesowych między praktykami kreatywnymi a instytucjami kultury dla różnych grup docelowych (kreatywni praktycy i MŚP, MŚP z sektora high-tech i cyfrowego, instytucje publiczne)
SZKOLENIA: materiały obejmujące szeroki zakres tematów dla różnych grup docelowych (podmioty działające w sektorze kultury i sektorze kreatywnym, organy publiczne, MŚP)
NARZĘDZIA: narzędzia oceny, które wspierają gromadzenie i opracowywanie danych z działań pilotażowych
WYTYCZNE: dokument, w którym zebrano wyciągnięte wnioski, przypadki sukcesu i sugestie z projektu, które mogą wspierać praktyczne ścieżki tworzenia inteligentnych akceleratorów.

Prezentacja Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA – polskiego partnera – na temat projektu SACHE z 12 października 2022 r., przedstawiona podczas konferencji organizowanej przez Województwo Podkarpackie.