Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Jak wykryć źródło zanieczyszczenia wody – warsztaty projektu boDEREC-CE - termin przesunięty!

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym oraz zaleceniami służb z przykrością informujemy, iż warsztaty organizowane w ramach projektu boDEREC-CE planowane na 17 marca 2020 r.  zostaną przesunięte w czasie. O nowym terminie wydarzenia będziemy informować z odpowiednim wyprzedzeniem.

 

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA w Katowicach wraz z Uniwersytetem Śląskim zapraszają na pierwsze krajowe Warsztaty dla Interesariuszy projektu boDEREC-CE, które odbędą się 17 marca 2020 r. w Katowicach. Zgłoszenia przyjmowane są do 10 marca br. Więcej informacji w ramowym programie warsztatów.  (PDF 266 KB)

Podejmowanie decyzji w świetle zarządzania zanieczyszczeniami pojawiającymi się (tzw. emerging contaminats, EC) jest kluczowym zadaniem, przed którym stoją zarządcy wody, władze publiczne i inne powiązane grupy interesariuszy. W większości przypadków brakuje danych, aby dokonać szczegółowej oceny źródła określonych zanieczyszczeń, zbadać ich zachowanie i transport w środowisku oraz określić, jakie problemy mogą powodować.

Dzięki warsztatom interesariusze projektu w jeszcze większym stopniu poznają stojące przed nimi wyzwania, zdobyte doświadczenia i narzędzia potrzebne do poprawy ich codziennej działalności. boDEREC-CE dąży do opracowania takiego narzędzia (modePROCON), które może pomóc zainteresowanym stronom w wykrywaniu i ocenie zagrożenia zanieczyszczeń pojawiających się w danym obszarze zainteresowania. W celu opracowania zindywidualizowanych ram dla modePROCON niezbędna jest ścisła współpraca z zainteresowanymi stronami. Uczestnicy spotkania zapoznają się z tematyką i postępem realizacji projektu. Spotkanie stanowić będzie również okazję do dyskusji na temat problemu zanieczyszczeń pojawiających się oraz możliwości stosowania narzędzi wspomagających działalność w zakresie zarządzania gospodarka wodną.

Informacje o projekcie

Projekt boDEREC-CE: Board for Detection and Assessment of Pharmaceutical Drug Residues in Drinking Water - Capacity Building for Water Management in CE ma na celu wypracowanie systemu zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwami wodociągowymi, który gwarantowałby podniesienie jakości wód przeznaczonych do spożycia w obecności zanieczyszczeń pojawiających się w środowisku wodnym, w szczególności farmaceutyków i środków ochrony osobistej (PPCP). Jednym z głównych zadań partnerów projektu są studia nad PPCP w środowisku naturalnym poprzez odpowiedni monitoring i modelowanie matematyczne. Informacje te zostaną ponadto uzupełnione o szczegółowo udokumentowane dane dot. zachowania substancji w różnych procesach uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia oraz o ocenę skuteczności poszczególnych procesów uzdatniania. Projekt boDEREC-CE, współfinansowany w ramach programu Interreg Europa Środkowa, realizowany jest przez 12 partnerów z Polski, Chorwacji, Słowenii, Czech, Austrii, Niemiec i Włoch. 
Więcej informacji o projekcie na stronie internetowej.

logo projektu boDEREC