Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Materiały ze spotkania dla wnioskodawców Interreg Europa Środkowa

plakat HORIZON 2020 INFO DAY

 

7 maja 2019 r. w Brukseli Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych i Innowacji we współpracy ze Wspólnym Sekretariatem Interreg Europa Środkowa zorganizowała spotkanie dla instytucji zainteresowanych udziałem w trwającym naborze.

Czwarty nabór ma charakter eksperymentalny i wymaga współpracy partnerów realizowanych projektów w programie Interreg Europa Środkowa z partnerami z programów zarządzanych bezpośrednio przez Komisję Europejską. Spotkanie to miało na celu umożliwienie wnioskodawcom znalezienia partnerów z programów, takich jak np. Horyzont 2020.  

Materiały ze spotkania, film, możliwość zgłoszenia na obowiązkową konsultację, a także narzędzie pomocne w znalezieniu partnerów zamieszczone zostały na stronie programu.

Informacje w języku polskim o trwającym naborze na Portalu Funduszy Europejskich.