Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Podsumowanie konsultacji publicznych projektu programu Interreg Europa Środkowa 2021-2027 w Polsce

Od 12 maja do 2 czerwca br. w Polsce zostały przeprowadzone konsultacje publiczne programu współpracy transnarodowej Interreg Europa Środkowa 2021-2027 (wersji 5. uzgodnionej przez międzynarodową Grupę Roboczą programu).

Za ich organizację odpowiadało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Uwagi po polsku można było zgłaszać za pomocą kwestionariusza dostępnego w serwisie Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Na stronie internetowej zostały udostępnione dokumenty: projekt programu Interreg Europa Środkowa 2021-2027 i jego streszczenie, w wersji polskiej i angielskiej.

Poniżej zamieszczamy podsumowanie konsultacji publicznych przeprowadzonych w Polsce.

Podsumowanie konsultacji publicznych projektu programu Interreg Europa Środkowa 2021-2027 w Polsce  (PDF 651 KB)