Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Proces oceny wniosków złożonych w pierwszym naborze Interreg Europa Środkowa 2021-2027

Pierwszy nabór projektów zakończył się 23 lutego 2022 roku. Złożono w nim 280 wniosków aplikacyjnych.

Wnioski, kompletne pod względem formalnym przeszły do pierwszego etapu oceny, polegającej na sprawdzeniu istotności i adekwatności projektu oraz partnerstwa, które ma wspólnie podejmować zadania projektowe. Rozstrzygnięcie pierwszego etapu oceny nastąpi w połowie września 2022 roku podczas obrad Komitetu Monitorującego program. Komitet zdecyduje, które projekty przejdą pełną ocenę jakościową. Rozstrzygnięcie naboru i wybór projektów do wsparcia ze środków programu nastąpi w grudniu 2022 roku.

kalendarium oceny i wyboru wniosków: początek naboru listopad 2021, koniec naboru projektów luty 2022, kontrola formalna kwiecień 2022, wrzesień 2022 - rozstrzygnięcie 1. etapu oceny, wybór projektów do dofinansowania grudzień 2022

Więcej informacji na stronie programu