Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Projekt ENERGY@SCHOOL dotyczący optymalizacji energii i zmiany zachowań w szkołach Europy Środkowej, został zwycięzcą REGIO STARS 2020 w kategorii "Wzmocnienie pozycji młodzieży w ramach współpracy ponad granicami – 30-lecie INTERREG!"

Projekt realizowany w ramach programu Interreg Europa Środkowa pn. Optymalizacja energii i zmiana zachowań w szkołach Europy Środkowej (skrócona nazwa ENERGY@SCHOOL), został zwycięzcą REGIO STARS 2020 w kategorii "Wzmocnienie pozycji młodzieży w ramach współpracy ponad granicami – 30-lecie INTERREG!" 

W trzyletnim projekcie wzięło udział czterdzieści jeden szkół podstawowych i średnich w siedmiu krajach - Włochy, Polska, Chorwacja, Słowenia, Niemcy, Austria i Węgry. Uczniowie i nauczyciele zostali mianowani, odpowiednio, młodszymi i starszymi opiekunami energetycznymi, z uwagi na odpowiedzialność za zmniejszenie zużycia energii w szkołach. Uczniowie podjęli się zadań, takich jak wyłączanie świateł lub zamykanie okien, gdy ogrzewanie było włączone. Nauczyciele wyjaśnili znaczenie oszczędzania energii, dbania o środowisko i energii odnawialnej.

Działaniom tym towarzyszyły inwestycje w inteligentne liczniki, detektory, aplikacje i inne narzędzia do monitorowania zużycia energii. Po trzech latach ukończono 24 programów szkoleniowych, stworzono trzy cyfrowe aplikacje do nauki i 241 osób przeszkolono jako opiekunów energii. Dzięki tym środkom szkoły uczestniczące w programie ograniczyły zużycie energii, emisje dwutlenku węgla i obciążenie budżetów gmin.

zespół projektu Energy@school

Miasto Bydgoszcz w projekcie

Komisja Europejska nagrodziła starania m.in. Miasta Bydgoszczy zakresie edukacji w obszarze OZE, efektywności energetycznej oraz monitoringu zużycia energii. Bydgoszcz, jako jeden z 12 partnerów z Europy Środkowej w latach 2016-2019, realizowało poprzez Zespół ds. Zarządzania Energią, projekt skupiony wokół idei:

 • opracowania i wdrażania rozwiązań na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej oraz wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w infrastrukturze publicznej,
 • zwiększenia potencjału sektora publicznego we wdrażaniu Szkół Inteligentnych Energetycznie, poprzez zastosowanie zintegrowanego podejścia, zakładającego edukację i szkolenie pracowników szkół i uczniów i umożliwiającego uzyskanie tytułu Starszego i Młodszego Strażnika Energii,
 • zmiany kulturowej w kwestiach dotyczących efektywności energetycznej,
 • wzmocnienia kompetencji i umiejętności w zakresie oszczędności energii. 

W projekt zaangażowane było 7 bydgoskich szkół, wytypowanych do działań pilotażowych. Zostały wyposażone w m.in.: 

 • opomiarowanie zużycia energii elektrycznej i cieplnej real-time z wizualizacją,
 • termometry referencyjne (komfort cieplny i współpraca z bazą zarządzania ciepłem),
 • oprogramowanie zbierające dane o zużyciu energii w szkołach,
 • sterowane zdalnie zawory termostatyczne,
 • lampy LED,
 • tablety na standach – wizualizacja,
 • laptopy z oprogramowaniem,
 • pokazowe stanowiska z PV.

Uczniowie i nauczyciele brali udział w licznych kampaniach edukacyjnych, szkoleniach, wizytach studyjnych i konkursach. Zorganizowano również pokaz filmu: Punkt krytyczny pod patronatem WWF Polska oraz staż wolontariusza z Włoch w ramach Interreg Youth. Projekt stał się okazją do integracji bydgoskich szkół wokół tematu ochrony środowiska i odnawialnych źródeł energii. Część z placówek zaangażowanych został wyposażona również w instalacje fotowoltaiczne w ramach RPO dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego, co jeszcze bardziej wzmocniło efekt działań. Projekt ten był realizowany od lipca 2016 r. do czerwca 2019 r. 

Przydatne linki 

logo projektu Energy at school