Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Projekt RESTAURA - jak rewitalizować obiekty historyczne w formule partnerstwa publiczno-prywatnego

Budynki historyczne w Europie Środkowej często wymagają renowacji, ale zasoby publiczne są ograniczone. Projekt RESTAURA wprowadził narzędzia i praktyki, które pomagają regionom w budowaniu partnerstwa z partnerami prywatnymi. Razem dają tym budynkom nowe życie.

logo projektu RESTAURA

W ramach projektu opracowany został podręcznik wykorzystywania formuły partnerstwa publiczno-prywatnego w projektach dotyczących dziedzictwa kulturowego. Jest on przeznaczony dla instytucji publicznych i ma pomóc w opracowywaniu projektów rewitalizacji i ochrony zabytków. Podręcznik w przystępny sposób opisuje najważniejsze etapy i dokumenty niezbędne podczas planowania  i  przygotowywania  projektu. Będzie pomocny dla wszystkich  podmiotów zaangażowanych w projekty tego typu rewitalizacji -  konserwatorów zabytków, instytucji finansowych, doradców itd. Jest dostępny, także w wersji polskiej, na stronie projektu  RESTAURA

Projekt RESTAURA, finansowany ze środków programu Interreg Europa Środkowa, postawił sobie za cel identyfikację, testowanie, ocenę oraz promocję dobrych praktyk w zakresie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w związku z rewitalizacją budynków oraz obszarów o dużej wartości historycznej i kulturowej. Zachęcamy również do zapoznania się z broszurą opisującą działania partnerów projektu.