Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Projekt SURFACE zmienia nawyki w zakresie ponownego wykorzystania produktów również w czasie pandemii

Obecna pandemia nie tylko poważnie wpłynęła na nasze systemy opieki zdrowotnej. Doświadcza jej nasze społeczeństwo i gospodarka. Według Banku Światowego szkody gospodarcze są już widoczne i stanowią największy wstrząs ekonomiczny, jakiego świat doświadczył od dziesięcioleci. Na całym świecie w wyniku COVID-19 prawie 25 milionów osób może stracić pracę. Jednocześnie ta pandemia stwarza okazję, aby nauczyć się bardziej cenić rzeczy, dać im drugą szansę. Każdego roku wyrzucamy towary warte miliony euro tylko dlatego, że nas na to stać. Nawet jeśli można je łatwo naprawić lub ponownie wykorzystać. 

logo projektu surface

Partnerzy projektu SURFACE, współfinansowanego z programu Interreg Europa Środkowa, uznali, że wydłużenie cyklu życia produktu ma kluczowe znaczenie dla gospodarki o obiegu zamkniętym w Europie Środkowej i poza nią. Stworzyli sieć inteligentnych parków ponownego wykorzystania, które oferują usługi zorientowane na ponowne wykorzystanie w sposób modułowy na obszarach miejskich. Skąd czerpią wiedzę? każdy park łączy różne, unikalne usługi, które najlepiej odpowiadają lokalnym celom zapobiegania powstawaniu odpadów miejskich. Czy to punkty i sklepy wielokrotnego użytku, kawiarnie naprawcze, warsztaty naprawcze i recyklingowe, wypożyczalnie, platformy wymiany czy laboratoria edukacyjne. 

Na przykład w Vicenzie, kiedy z powodu ograniczeń COVID-19 ludzie spędzali dużo czasu w domu ze swoimi rodzinami, w ramach projektu zorganizowano wyzwanie „Odchudzanie” w odpadach wytwarzanych w domu. Wyzwanie wzbudziło duże zainteresowanie i pomogło uwrażliwić ludzi na odpady, które wytwarzają w swoich domach. 

W Austrii przeprowadzono serię seminariów internetowych na temat możliwości ponownego wykorzystania w Tyrolu i w domu, zawierając wskazówki dotyczące majsterkowania, dotyczące ponownego wykorzystania lub naprawy starych ubrań, mebli, książek lub rowerów. Jeśli jesteś zainteresowany założeniem Smart Re-Use Park w swoim regionie lub po prostu chcesz dowiedzieć się, jak naprawić swój rower, skontaktuj się z najbliższym partnerem projektu SURFACE i sprawdź oferowane przez niego usługi. 

Kawiarenka Naprawcza w Polsce

Polski partner projektu Województwo Kujawsko-Pomorskie zorganizowało serię warsztatów naprawczych pod szyldem Kawiarenka Naprawcza – Reperatka, które zostały przeprowadzone w obu miastach Toruniu i Bydgoszczy w pierwszej fazie realizacji projektu. Następnie w Toruniu powstał stacjonarny punkt Kawiarenka Naprawcza – Stajnia, gdzie mieszkańcy z regionu mogą oddać niepotrzebne już im przedmioty jak i wziąć udział w warsztatach naprawczych. W wyniku ograniczeń w organizacji spotkań podczas pandemii, Kawiarenka Naprawcza-Stajnia przygotowała serię filmików instruktażowych, jak naprawić i nadać drugie życie przedmiotom. Filmiki te są dostępne w serwisie YouTube

Know–how zdobyte w projekcie może być wykorzystane również w innych miejscowościach - wszędzie tam, gdzie jest wola utworzenia podobnego punktu ponownego użycia. Województwo Kujawsko–Pomorskie dzieli się swoimi doświadczeniami i osiągnięciami płynącymi z prowadzonych działań w trzech odcinkach reportażu: