Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Projekt SYNERGY walczy z COVID-19 za pomocą akcji pilotażowej – do wygrania bony o wartości 3 tys. EUR

Zespół realizujący projekt SYNERGY prowadzi pilotażową akcję oferującą bony (vouchers) na opracowane projektu badawczego dotyczącego COVID-19 na nowej platformie Synergic Crowd Innovation Platform. Celem tego pilotażowego działania jest połączenie sił między wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w tę nadzwyczajną sytuację, z kluczowych obszarów projektu, w zakresie wytwarzania przyrostowego (additive manufacturing) i drukowania 3D, mikro- i nanotechnologii oraz Przemysłu 4.0, aby walczyć z konsekwencjami zagrożenia COVID-19.

Wyzwanie 

Tłum innowacji (Crowd Innovation) jest rewolucyjnym procesem opracowywania projektów badawczych i innowacyjnych, który może pomóc w walce z Covid-19. Łącząc innowacyjne pomysły - Przemysł 4.0, wytwarzanie przyrostowe i micro-nano technologie - ze specyficznymi kompetencjami technicznymi, platforma SYNERGY stworzyła wszystkim uczestnikom kryzysu związanego z Covid-19 możliwość bezpośredniego wsparcia ze strony społeczności badawczej i przemysłowej w szybki i prosty sposób.
Odkryj, jak działa platforma integrująca Crowdfunding na badania naukowe, Crowdsourcing w innowacjach oraz Infrastructure Sharing! 

Screen platformy projektu SYNERGY z instukcją procedowania

Oferta

W ramach działania pilotażowego partnerzy projektu chcą połączyć najlepsze pomysły i kompetencje za pośrednictwem platformy SYNERGY. Otwierając sieci partnerskie dążą do nawiązania owocnej współpracy, aby wspólnie stworzyć potrzebne rozwiązania w sytuacji nadzwyczajnej spowodowanej Covid-19.Uczestnicy mają okazję zgłosić problem/wyzwanie związany z Covid-19 na platformie SYNERGY. Możliwe wyzwania obejmują potrzebę nowego lub ulepszonego komponentu / sprzętu / usługi lub potrzebę określonych kompetencji badawczych, umiejętności lub działań badawczych. Można zaprezentować swoje rozwiązania dotyczące proponowanych wyzwań za pośrednictwem platformy SYNERGY, aby wspólnie opracować rozwiązania problemów wynikających z pandemii Covid-19. Projekt oferuje pięć bonów o wartości 3 000 EUR każdy, które można wykorzystać na usługi.

Więcej informacji na stronie

O projekcie

Projekt SYNERGY (angielska nazwa: SYnergic Networking for innovativeness Enhancement of central european actoRs focused on high-tech industrY) ma na celu wzmocnienie obecnie słabo rozwiniętych powiązań, współpracy i synergii między przedsiębiorstwami, przemysłem, nauką, instytucjami otoczenia biznesu i decydentami w Europie Środkowej. Projekt przeanalizuje dotychczasowe projekty innowacyjne i instytucje klastrowe zaangażowane w projekty w trzech kluczowych obszarach nowoczesnych technologii przemysłowych. Obszary te obejmują wytwarzanie przyrostowe i drukowanie 3D, procesy i materiały związane z mikro- i nanotechnologią, a także sektor przemysłu 4.0. Projekt uzyskał dofinansowanie z programu Interreg Europa Środkowa.

logo projektu SYNERGY

Partnerzy

  • Politechnika Wrocławska (PL)- partner wiodący
  • PROFACTOR GmbH (AT)
  • Technical University Chemnitz, Cluster of Excellence MERGE (DE)
  • Jožef Stefan Institute (SI) Karlsruhe Institute of Technology (DE)
  • STEP RI Science and Technology Park of the University of Rijeka Ltd (HR)
  • Centre of Research and Technological Innovation s.r.l. (IT)

Wartość dofinansowania projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - prawie 1 491 000 EUR.