Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Spotkania informacyjne o programach Interreg Europa Środkowa, Interreg Region Morza Bałtyckiego i Interreg Europa na lata 2021-2027

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) zaprasza na dodatkowe spotkanie informacyjne poświęcone programom Interreg Europa Środkowa, Interreg Region Morza Bałtyckiego, Interreg Europa. Odbędzie się 28 kwietnia br. w formule online w godzinach 10:00 – 12:45.

Program spotkania (PDF 250 KB).

Programy transnarodowe (Interreg Region Morza Bałtyckiego, Interreg Europa Środkowa) współfinansują międzynarodowe inicjatywy dotyczące m.in. procesu transformacji gospodarczej, zmian klimatycznych czy długofalowych społeczno-ekonomicznych skutków pandemii.

Międzyregionalny program Interreg Europa umożliwia wymianę doświadczeń i sprawdzanie nowatorskich rozwiązań dotyczących usprawniania realizacji programów i strategii z zakresu m.in. innowacji technologicznych i społecznych, wspierania MŚP, zrównoważonego korzystania z zasobów naturalnych.  

W trakcie spotkania przedstawiciele MFiPR zaprezentują ofertę tematyczną programów na lata 2021-2027 i harmonogramy przygotowania pierwszych naborów wniosków.  
Przedstawiciele instytucji uczestniczących w projektach z lat 2014-2020 opowiedzą o tym, jak współpraca z partnerami zagranicznymi pomogła:

  • w przygotowaniu modelowych rozwiązań w zakresie adaptacji pustych przestrzeni miejskich na potrzeby sektora kultury i przemysłów kreatywnych w Bydgoszczy oraz
  • w przygotowaniu przez Lublin voucherów dla sektora kreatywnego

Mamy nadzieję, że przedstawione informacje ułatwią Państwu przygotowanie projektów transnarodowych i międzyregionalnych w ramach programów na lata 2021-2027. 

Więcej informacji o programach po polsku na stronie www.ewt.gov.pl

Rejestracja zakończona