Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Startuje nowa edycja programu Interreg Europa Środkowa

15 listopada 2021 r. rozpoczął się pierwszy w nowej perspektywie budżetowej UE nabór wniosków w programie Interreg Europa Środkowa 2021-2027. O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty publiczne i prywatne we wszystkich dziedzinach, które wspiera program.

"Interreg Europa Środkowa to jeden z dwóch programów współpracy transnarodowej, dostępnych dla polskich instytucji. Ma on szczególne znaczenie przy planowaniu inwestycji związanych z ochroną środowiska i zmianami klimatycznym, gdzie jest niezbędne międzynarodowe partnerstwo. Program oferuje również dostęp do wiedzy, innowacyjnych rozwiązań i doświadczeń zagranicznych partnerów" – mówi wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jacek Żalek

Szacowana pula środków do rozdysponowania w ramach tego naboru to 72 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Poziom dofinansowania projektów wynosi do 80%. Partnerzy będą mogli aplikować we wszystkich osiach priorytetowych programu.

Transnarodowa współpraca

W perspektywie finansowej 2021-2027 program będzie realizowany w oparciu o cztery wybrane cele polityki UE: Bardziej inteligenta Europa, Bardziej zielona Europa, Lepiej połączona Europa oraz Lepsze zarządzanie Interreg. Wspierane projekty międzynarodowe będą mogły dotyczyć: wzmacniania zdolności do innowacji i wykorzystania zaawansowanych technologii, wyzwań środowiskowych, zwiększania efektywności energetycznej, wykorzystania odnawialnych źródeł energii i zrównoważonej mobilności miejskiej, usprawnień połączeń transportowych regionów wiejskich i peryferyjnych, transportu intermodalnego oraz podnoszenia zdolności samorządów w zakresie opracowywania i wdrażania zintegrowanych strategii rozwoju.

Program z budżetem 224,6 mln euro z EFRR będzie realizowany na obszarze dziewięciu państw Europy Środkowej: Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Austrii, Słowenii, Chorwacji oraz części Niemiec i Włoch. Projekty będą realizowane będą w międzynarodowym konsorcjum, w skład którego musi wchodzić minimum trzech partnerów z różnych krajów, z czego dwóch z siedzibą na obszarze wsparcia. Instytucją Zarządzającą programem jest miasto Wiedeń.

Poznaj program

23 listopada 2021 r. Krajowy Punkt Kontaktowy organizuje dla polskich wnioskodawców seminarium poświęcone pierwszemu naborowi projektów. Informacja o spotkaniu oraz link do rejestracji i ramowego programu znajdują się na stronie Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT).

Zachęcamy do śledzenia informacji o programie na stronie EWT.