Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko Programu Interreg Europa Środkowa 2021-2027 – konsultacje społeczne w Polsce

Instytucja Zarządzająca transnarodowym programem Interreg Europa Środkowa 2021-2027 (Miasto Wiedeń) rozpoczęła 6 listopada konsultacje społeczne Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Programu Interreg Europa Środkowa 2021-2027. Informacja, dokumenty i zaproszenie do zgłaszania uwag w języku angielskim zamieszczone są na stronie programu.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, realizując zadania koordynatora krajowego programu Interreg Europa Środkowa, udostępnia polskie tłumaczenia pomocnicze dokumentów objętych procesem konsultacji społecznych.

Są to:

Z uwagi na sytuację epidemiczną obecnie nie możemy wyłożyć dokumentacji do wglądu w naszej siedzibie. W przypadku problemów z dostępem do dokumentów prosimy o kontakt.

Uwagi i wnioski (w języku polskim lub angielskim) do zamieszczonych powyżej dokumentów prosimy kierować na adres: CE@mfipr.gov.pl do 21 grudnia 2020 r.

Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą brane pod uwagę.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej rozpatrzy otrzymane w terminie uwagi i wnioski i przekaże je Instytucji Zarządzającej programem Interreg Europa Środkowa 2021-2027.