Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Testowane narzędzie w projekcie ChemMultimodal (Interreg Europa Środkowa)

Logo ChemMultimodal

ChemMultimodal 

To projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Central Europe Program. 

Głównym celem projektu jest upowszechnienie wykorzystania transportu multimodalnego produktów chemicznych w regionie Europy Środkowej. Projekt zmierza do osiągnięcia 10-procentowego wzrostu udziału transportu multimodalnego w transporcie towarów w przemyśle chemicznym, przy jednoczesnej 5-procentowej redukcji emisji CO2.

Projekt swym zasięgiem obejmuje: Niemcy, Polskę, Czechy, Słowację, Węgry, Austrię i Włochy. Bierze w nim udział 14 partnerów. Polskę w projekcie reprezentuje Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH) oraz Polska Izba Przemysłu Chemicznego (PIPC). Termin realizacji projektu: 1.06.2016 roku - 31.05.2019 roku 

Film przedstawiający cele i działania realizowane w projekcie ChemMultimodal

Narzędzie wspierające planowanie multimodalnego transportu chemii

Przeprowadzona na pierwszym etapie projektu analiza przepływów towarowych i informacyjnych w łańcuchach dostaw w sektorze chemicznym pozwoliła zaprojektować i opracować narzędzie wspierające współpracę producentów chemicznych, przewoźników oraz multimodalnych operatorów logistycznych w celu zamiany transportu drogowego na transport multimodalny, w tym głównie na przewóz ładunków koleją. Narzędzie składa się z 4 elementów:

1. Usług doradztwa, które opierają się na stworzeniu platformy do współpracy menedżerów transportu w przedsiębiorstwach chemicznych z logistykami poprzez warsztaty, dwustronne spotkania.
2. Zaleceń dotyczących planowania transportu multimodalnego, które stanowią punkt wyjścia do rozmowy o współpracy.
3. Platformy wspierającej proces planowania (Intermodal Link Planner), wizualizującej zaproponowane połączenia i dostarczającej informacje np. o częstości połączeń.

IntermodalLink

4. Kalkulatora CO2, który pozwala oszacować redukcję emisji CO2 wynikającą ze zmiany gałęzi transportu.

kalkulator

 

 

Pilotaże

Pod koniec 2017 roku rozpoczęły się testy pilotażowe opracowanego w ramach projektu ChemMultimodal narzędzia wśród wybranych przedsiębiorstw chemicznych i współpracujących z nimi operatorów logistycznych oraz przewoźników. Testy odbywają się w każdym z 6 regionów partnerów projektu (Czechy i Słowacja prowadzą wspólne pilotaże). W Polsce przeprowadzono już 5 testów pilotażowych. Wyniki pokazują, iż dzięki zamianie transportu drogowego na transport multimodalny przedsiębiorstwa chemiczne były w stanie zredukować emisję CO2 nawet o 62%.