Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zaproszenie na konferencję podsumowującą projekt ENTeR z programu Interreg Europa Środkowa

10 listopada 2020 r. o godz. 10.00 odbędzie się konferencja podsumowująca realizację projektu ENTeR (Expert Network for Textile Recycling). Wydarzenie zostanie zorganizowane w formule webinaru przez lidera projektu – CENTROCOT. Na spotkaniu oprócz przedstawienia wypracowanych przez Partnerów rezultatów projektu zaprezentowane zostaną wyzwania związane z tematyką innowacyjnego recyklingu oraz gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). 

Sektor włókienniczo-odzieżowy wnosi ważny wkład do gospodarki UE. Z drugiej strony sektor ten uznaje się obecnie za jedno z największych źródeł zagrożeń dla środowiska naturalnego (wg Product Stewardship Institute drugie po przetwórstwie ropy naftowej i gazu). Projekt ENTeR promuje współpracę między przedsiębiorstwami włókienniczymi a ośrodkami badawczo-innowacyjnymi w celu zapobieżenia wyczerpaniu nieodnawialnych zasobów wykorzystywanych w produkcji wyrobów włókienniczych oraz ograniczenia ilości odpadów tekstylnych, powstających w tych procesach. 

Jego osiągnięcie było możliwe poprzez opracowanie:

  • Agendy Strategicznej dotyczącej zarządzania odpadami włókienniczymi i ich recyklingu, identyfikującej obszary działań stymulujące transformację w kierunku GOZ,
  • Pilot Cases, pilotażowych badań demonstrujących rozwiązanie rzeczywistych problemów związanych z gospodarką poprodukcyjnymi odpadami włókienniczymi,
  • modułów szkoleniowych z zakresu GOZ oraz
  • modelu współpracy pomiędzy Partnerami naukowymi i biznesowymi w oparciu o narzędzie on-line (platformę „dopasowującą” materiały) i wspólnie dzieloną wiedzę i doświadczenie z zakresu eko-projektowania (eco-design) oraz efektywnego gospodarowania zasobami surowców (resource efficiency).  

Partnerzy projektu reprezentują 5 europejskich krajów: Włochy, Niemcy, Czechy, Polskę i Węgry.

Udział w konferencji jest bezpłatny. 

logotyp projektu ENTeR